Kleine lettertjes

Kleine lettertjes

• je bent trotse eigenaar van je bedrijf (dus ja, kvk én btw nummer!)
• jouw product, uitstraling, afbeeldingen zijn passend bij de uitstraling van LiefsLabel
• productfoto’s zijn vierkant en in webresolutie (800 x 800 px – 72 dpi)
• jij bent de bedenker en maker van je product (en dat is allemaal goed geregeld)
• het product wordt binnen een week bezorgd. Indien anders overleg en informeer tijdig de klant.
• je neemt zelf contact op met de klant indien nodig (zij kunnen met het systeem ook makkelijk contact opnemen met jou)
• we werken met een algemene kortingscode van 10% die geldig is op alle producten
• je kunt zelf ook kortingscodes aanmaken die gelden voor jouw producten
• producten dienen in de uitstraling van LiefsLabel te worden verzonden (je krijgt bij een jaarabonnement een basis verzendkit van ons kado!)
• je product wordt zo spoedig mogelijk door ons gecheckt voordat deze online wordt gepubliceerd
• productcategorieen kunnen nog worden gewijzigd of aangevuld
• je bent zelf verantwoordelijk voor klachten en retouren
• je voorraad ligt op eigen risico in de LiefsFabriek
• je betaalt een maandelijkse bijdrage en wordt ook maandelijks uitbetaald

KLEINE LETTERTJES

LiefsLabel Partner Webshop

versie juli 2019

De LiefsLabel Webshop is een online verkoopkanaal voor creatieve ondernemers, een website waar Deelnemers (met LiefsLabel als bemiddelaar) hun producten en diensten aan klanten te kunnen aanbieden. 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

LiefsLabel handelsnaam van de vennootschap onder firma LiefsLabel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28118256

Deelnemer de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf en heeft aangeven zijn/haar producten in de webshop van LiefsLabel te willen aanbieden

Klant de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en bezoeker is van de in de LiefsLabel website;

Product een door de Deelnemer aangeboden product of dienst die via de in de LiefsLabel webshop wordt verkocht aan een Klant.

Artikel 2 Inrichting van de webshop

De Liefslabel webshop is ingedeeld in 8 categorieën: Nieuw, Decoratie, Kadotips, Lieverlingsplek, Met Liefde Gemaakt, Post & Papier en/of Vintage. De Deelnemers kunnen hun producten indelen onder één van deze categorieën. Daarnaast krijgen alle Deelnemers een eigen pagina op Liefslabel.nl met een productoverzicht en contactpagina. De Deelnemers kunnen 5 tot 100 producten opnemen, afhankelijk van het abonnement dat zij hebben gekozen. Deelnemers zijn automatisch lid van de facebookgroep met digitale collega’s, waarin we elkaar helpen, inspireren en motiveren. De Deelnemers hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de offline initiatieven van Liefslabel, zoals de liefsfabriek, pop-ups, markten, etc. 

Artikel 3 Abonnementsvormen

De Deelnemer kan kiezen uit drie abonnementsvormen, genaamd: Lief, Liever, Liefst.

LIEF Deelnemers die kiezen voor het abonnement Lief betalen een vast bedrag van €15 ex. BTW per maand, maar geen commissie bij verkoop. Er mogen maximaal 5 producten in de webshop verkocht worden. De Deelnemer heeft vanaf de startdatum recht op toegang tot de webshop van Liefslabel.nl en kan hierin zelf de productfoto’s, productteksten, etc. in plaatsen. De Deelnemer ontvangt van Liefslabel een basiskit met verzendmateriaal en is zelf verantwoordelijk voor de verzending / afhandeling, de klachten en retouren. Het contract sluit je af voor 12 maanden.

LIEVER Deelnemers die kiezen voor het abonnement Liever betalen een vast bedrag van €35 ex. BTW per maand en 0 – 25% commissie bij verkoop. Er mogen maximaal 25 producten in de webshop verkocht worden. De Deelnemer heeft vanaf de startdatum recht op toegang tot de webshop van Liefslabel.nl. en kan hierin zelf de productfoto’s, productteksten, etc. in plaatsen. De Deelnemers kunnen kiezen om zelf verantwoordelijk te zijn voor de verzending / afhandeling van de bestellingen en betalen dan 0% commissie. Tevens ontvangt de Deelnemer dan een basiskit met verzendkosten. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor verzending / afhandeling door Liefslabel, waarvoor 25% commissie moet worden betaald. (dit is alleen mogelijk wanneer de producten en eventueel speciaal inpak-/verzendmateriaal bij Liefslabel op voorraad liggen; voorraadruimte: inclusief 1 stellingkast of 1 m2) Verzending door Liefslabel gebeurt dagelijks op dinsdag t/m vrijdag. (de afhandeling van klachten /retouren wordt in deze optie op de website niet genoemd; Klachten komen in een artikel 4 wel terug!). Het contract sluit je af voor 12 maanden.

LIEFST Deelnemers die kiezen voor het abonnement Liefst betalen een vast bedrag van €75 per maand en 0 – 25% commissie bij verkoop. Er mogen maximaal 100 producten in de webshop verkocht worden. De Deelnemer heeft vanaf de startdatum recht op toegang tot de webshop van Liefslabel.nl. en kan hierin zelf de productfoto’s, productteksten, etc. in plaatsen. De Deelnemers kunnen kiezen om zelf verantwoordelijk te zijn voor de verzending / afhandeling van de bestellingen en betalen dan 0% commissie. Tevens ontvangt de Deelnemer dan een basiskit met verzendkosten. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor verzending / afhandeling door Liefslabel, waarvoor 25% commissie moet worden betaald. (dit is alleen mogelijk wanneer de producten en eventueel speciaal inpak-/verzendmateriaal bij Liefslabel op voorraad liggen; voorraadruimte: inclusief 1 stellingkast of 1 m2) Verzending door Liefslabel gebeurt dagelijks op dinsdag t/m vrijdag. (de afhandeling van klachten /retouren wordt in deze optie op de website niet genoemd; Klachten komen in een artikel 4 wel terug!). Het contract sluit je af voor 12 maanden.

Artikel 4 Verkoop van producten 

Op de Liefslabel.nl website bevindt zich een voor publiek geopende webshop. Deze webshop wordt beheerd en bemand door de Liefslabel. Liefslabel treedt op als tussenpersoon tussen de klant en de Deelnemer.

De Deelnemer kan zijn/haar producten aanbieden in de webshop van Liefslabel, met in achtneming van de hieronder genoemde voorwaarden. 

De Deelnemer dient alle informatie beschikbaar te stellen waar Liefslabel om verzoekt. De Deelnemer dient zijn/haar deelname aan de webshopverkoop bij Liefslabel aan te melden, onder vermelding van het soort product, de aantallen, de verkoopprijs inclusief verzendkosten en BTW en de gewenste duur van de verkoop (minimaal 6 maanden). De Deelnemer dient eventuele wijzigingen in zijn gegevens direct aan Liefslabel te melden.

Op basis van de gegeven informatie beslist Liefslabel of zij de producten voor de Deelnemer via haar winkel wil verkopen. Nadat de aanmelding is goedgekeurd krijgt de Deelnemer online toegang tot het kassasysteem om de producten en prijzen in te voeren. De Deelnemer bepaalt de verkoopprijs van een product. De aangegeven prijzen op producten dienen inclusief verzendkosten en het toepasselijke BTW tarief te zijn. 

Alle door de Deelnemer aangeboden producten dienen voorzien te zijn van de juiste etiketteringen en overige productvermeldingen. Indien een product een uiterste houdbaarheidsdatum heeft, dient de Deelnemer eveneens zorg te dragen dat dit wordt vermeldt op het product.

Na goedkeuring van de aanmelding door Liefslabel en indien de Deelnemer heeft gekozen voor een abonnement incl. verzending van de producten door Liefslabel, dan kan de Deenemer de producten langs brengen of op eigen risico aanleveren per post. Deze worden op vaste dagen en tijden aangevuld in de winkel door (of in opdracht van) de winkelbeheerder. 

De producten zullen door de winkelbeheerder van de LiefsFabriek worden ingericht en bijgevuld. 

Liefslabel is gerechtigd, om welke reden dan ook, een product (tijdelijk) niet (meer) aan te bieden.

De Deelnemer dient enkel producten aan te bieden die deugdelijk zijn en op grond van de wet, verkeersopvatting of goede zeden in het verkeer gebracht mogen worden. De Deelnemer dient op de hoogte te zijn van de wettelijke regels omtrent conformiteit van de producten, productaansprakelijkheid, en de verplichtingen tot het kosteloos vervangen en/of herstellen van de producten jegens de klant.

Kopers in de Europese Unie (EU) kunnen recht hebben op 14 dagen bedenktijd of een “herroepingsrecht” na ontvangst van het product, en kunnen binnen deze termijn het item om elke willekeurige reden terugsturen. De details van dit recht verschillen per EU lidstaat. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op custom items of bepaalde bederfelijke goederen. Rechten met betrekking tot digitale items verschillen per EU lidstaat. De Deelnemers dienen zelf op de hoogte te zijn over de herroepingsrecht-regels voor de door hen geleverde producten.

Bij klachten van klanten zal Liefslabel de klacht zo nauwkeurig mogelijk noteren en het product in bewaring nemen. Het is ten allen tijden de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om met de Klant, met in achtneming van de wettelijke regels, een passende oplossing te treffen. Indien het aankoopbedrag, op verzoek van de Deelnemer, aan de Klant wordt geretourneerd stelt de Deelnemer Liefslabel daarvan in kennis. 

De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de producten adequaat tegen diefstal, brand en/of verlies.

Indien bij het einde van de winkelverkoop verschillen zijn tussen het aantal feitelijke producten dat Liefslabel onder zich heeft van de Deelnemer en het aantal dat staat vermeldt in het voorraadsysteem, zullen deze verschillen worden toegeschreven aan vermissing en/of diefstal en niet worden vergoed.

Artikel 5 Online Community

Deelnemers zijn automatisch lid van de online community van Creatieve Makers. Na de startdatum van het gekozen abonnement ontvangen de Deelnemers inloggegevens om in het besloten deel van Liefslabel.nl in te loggen. In dit besloten deel van Liefslabel.nl vindt men advertenties van zakelijke opdrachten die via Liefslabel zijn binnengekomen en daar worden geplaatst. Deelnemers kunnen op deze advertenties rechtstreeks met de opdrachtgever reageren met een voorstel/offerte of ander creatief idee. De opdrachtgever (degene die de zakelijke opdracht heeft geplaatst) bepaalt wie hij de opdracht gunt. Deelnemer en opdrachtgever maken zelf afspraken over het op te leveren eindproduct en de (betalings)voorwaarden, etc. Liefslabel is geen onderdeel van de tussen Deelnemer en opdrachtgever te sluiten overeenkomst.

Artikel 6 Tarief en betaling

Voor deelname aan de webshop van Liefslabel is de Deelnemer een vast maandelijks bedrag verschuldigd exclusief BTW, afhankelijk van het gekozen abonnement. Daarnaast komt van elk verkocht product 0 – 25% van de verkoopprijs inclusief BTW toe aan Liefslabel.

Eenmaal per maand ontvangt de Deelnemer een overzicht met daarop de verkochte producten, de totaal ontvangen opbrengst en de stand van de huidige voorraad. De Deelnemer kan ook op elk gewenst moment zelf inloggen in de webshop om deze informatie in te zien. LiefsLabel streeft ernaar om binnen zeven dagen nadat het overzicht is verstrekt de ontvangen opbrengst minus de Liefslabel toekomende commissie van 0 – 25% over de verkoopprijs inclusief BTW op de bankrekening van de Deelnemer te storten. Alle aan de Deelnemer toekomende bedragen zijn inclusief BTW. Derhalve is de Deelnemer zelf verantwoordelijk voor eventuele BTW afdrachten of overige fiscale verplichtingen.

Liefslabel zal niet overgaan tot de uitkering van de aan de Deelnemer toekomende bedragen voordat de uitstaande betalingsverplichtingen van de Deelnemer jegens Liefslabel zijn voldaan.

De door de Deelnemer verschuldigde vaste kosten (van € 10,- / € 35 / € 75 exclusief BTW per maand) dienen maandelijks vooraf te worden voldaan. De factuur zal maandelijks aan het begin van de maandelijkse periode worden toegestuurd. De eerste betaling bestaat uit tweemaal het verschuldigde maandbedrag. Betaling dient tijdig, zonder opschorting of verrekening plaats te vinden.

Bij het einde van de overeenkomst zal een teveel betaald bedrag, indien de Deelnemer aan al haar verplichtingen heeft voldaan, binnen zeven dagen na einde van de overeenkomst worden teruggestort.

Liefslabel behoudt het recht om de aan de Deelnemer in rekening te brengen tarieven te wijzigen. Indien Liefslabel haar tarieven verhoogd heeft de Deelnemer het recht haar lopende overeenkomst met ingang van de tariefswijziging op te zeggen.

Artikel 7 Duur overeenkomst en opzegging

In de schriftelijke bevestiging vermeldt Liefslabel de startdatum van de overeenkomst. 

De overeenkomst tussen de Deelnemer en de LiefsFabriek komt niet eerder tot stand nadat Liefslabel het inschrijfformulier heeft ontvangen, de acceptatie van de Deelnemer schriftelijk is bevestigd, de eerste betaling door Liefslabel is ontvangen, en de webshop van Liefslabel haar deuren heeft geopend. 

Liefslabel heeft altijd het recht (om zonder opgaaf van redenen) te weigeren een overeenkomst aan te gaan met de Deelnemer.

Alle overeenkomsten tussen de Deelnemer en Liefslabel worden aangegaan tot 1 januari 2020 en eindigt op die datum van rechtswege zonder dat nadere opzegging is vereist. De overeenkomst kan in deze periode niet tussentijds worden opgezegd. Na deze periode wordt de overeenkomst automatisch verlengd en kan de overeenkomst worden opgezegd, tegen iedere dag van de maand, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. 

Opzegging dient schriftelijk, waaronder ook per e-mail, plaats te vinden, en sorteert pas effect nadat de ontvangst van de opzegging door de Liefslabel is bevestigd.

Liefslabel is gerechtigd de overeenkomst met de Deelnemer per direct op te zeggen indien de Deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden, de activiteiten van de Deelnemer zich niet verhouden met het doel van Liefslabel of op het moment dat Liefslabel daartoe door enige op haar rustende (contractuele) verplichting met een derde (waaronder op verzoek van het hostingbedrijf van de website) gehouden is. De Deelnemer komt in dat geval geen schadevergoeding toe.

Op de dag dat de overeenkomst eindigt, dient de Deelnemer de bij Liefslabel opgeslagen producten en in de opbergruimte bevindende goederen binnen veertien dagen af te halen. Indien de Deelnemer niet binnen de gestelde termijn de producten en/of goederen afhaalt, zal Liefslabel deze zaken weggooien of zij zal deze aan de Deelnemer toesturen en de verzendkosten in rekening brengen bij de Deelnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De Deelnemer biedt zijn producten en/of dienst geheel op eigen risico aan via Liefslabel. Liefslabel handelt enkel als bemiddelende partij tussen de Deelnemer en de klant en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die bij de Deelnemer of Klant die ontstaat als gevolg van een via Liefslabel overgedragen product. De Deelnemer blijft eigenaar van het product totdat het aan een klant is geleverd.

Liefslabel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Deelnemer en/of haar klanten lijdt door beschadigde en/of geretourneerde producten. De Deelnemer vrijwaart Liefslabel tegen eventuele claims die klanten mochten doen gelden als gevolg van schade die zij hebben geleden door toedoen van een product.

Uitgesloten van aansprakelijkheid van Liefslabel is in elk geval:

− alle indirecte schade van de Deelnemer, zoals gemiste inkomsten, winst of besparingen van de Deelnemer;

− vorderingen tot schadevergoeding van de klant voor een toerekenbare tekortkoming van de Deelnemer bij een overeenkomst tussen de Deelnemer en de klant.

Liefslabel zal zich tot het uiterste inspannen om diefstal, vermissing en beschadigingen van producten en/of (opgeslagen) goederen van de Deelnemer te voorkomen. De Deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de in Liefslabel bevindende zaken.

Diefstal en schade van/aan een product en/of goed van de Deelnemer zal altijd over en weer gemeld worden. Liefslabel is echter nimmer op enige wijze aansprakelijk te stellen voor diefstal, vermissing en/of schade aan een product en/of goed van de Deelnemer.

Op de Deelnemer rust de verplichting om een, waar mogelijk, een adequate verzekering af te sluiten ter dekking van voornoemde risico’s. Mocht Liefslabel, op wat voor manier dan ook, toch aansprakelijk zijn voor door de Deelnemer gelede schade, is de aansprakelijkheid van Liefslabel beperkt tot maximaal € 250,- .

Artikel 9 Overige bepalingen

De Deelnemer dient zich te houden aan aanwijzingen van (vertegenwoordigers van de) Liefslabel.

De Deelnemer dient zich te houden aan de huisregels van Liefslabel. Daarin zijn onder andere regels opgenomen over de openingstijden, parkeergelegenheid, veiligheid, gebruik en inrichting van ruimtes en toegestane reclame-uitingen.

De Deelnemer dient op geen enkele wijze inbreuk te maken op enige intellectueel eigendom van derden en Liefslabel.

Indien de rechtsvorm van Liefslabel wordt gewijzigd dan wel overgaat in een andere onderneming welke de activiteiten van Liefslabel voortzet, gaan de rechten en verplichtingen van de Deelnemer voortvloeiende uit deze overeenkomst over op de nieuwe rechtsvorm, dan wel onderneming, en worden onverminderd en onder dezelfde voorwaarden voortgezet.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

Op iedere rechtsbetrekking tussen de Deelnemer en Liefslabel is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Liefslabel en de Deelnemer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Den Haag

Nog toevoegen:

  1. Wat er op Liefslabel.nl verkocht mag worden
  2. Wat er op Liefslabel niet verkocht mag worden
  3. Jezelf, je shop en je producten eerlijk presenteren
  4. Met andere Liefslabel-members communiceren en privacy (binnen liefslabel.nl en facebookgroep)
  5. Content Creëren en uploaden