[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Samenwerking

Je bent enthousiast over ons product en wil dit met jouw klanten delen. Dit is de samenwerkingsovereenkomst tussen jouw bedrijf en LiefsLabel, gevestigd te 3e Binnenvestgracht 23j te Leiden. Hierna te noemen LiefsLabel en affiliate (partner). Iedereen die de door LiefsLabel.nl verzorgde content opneemt, wordt geacht de onderstaande overeenkomst te hebben gelezen en geaccepteerd, en deze nauwgezet te volgen.

Aard van de overeenkomst

Hierbij gaat de partner een affiliate overeenkomst aan met LiefsLabel. Hieronder vindt u de verschillende voorwaarden die LiefsLabel stelt aan haar affiliate partners. De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de volgende punten:
1. De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de affiliate met zijn domeinnaam/domeinnamen, die hij zal toevoegen op het moment van aanmelden evenals door toevoegingen in de toekomst. De domeinnaam/domeinnamen, waar de overeenkomst betrekking op heeft is/zijn: www.LiefsLabel.nl, www.LiefsLabel.nl/liefsvan/jouw-gebruikersnaam en jouw website
2. De volgende beperkingen gelden voor affiliate partners van LiefsLabel
a. Geen pornografische/adult content,
b. Geen obsceen taalgebruik in de website content;
c. Geen content die op enigerlei wijze aanzet tot haat, racisme en belediging;
d. Geen beloning in enigerlei vorm voor clicks.
e. Belonen voor leads/sales respons
f. Geen automatisch gegeneerde clicks
g. Zonder overleg geen afwijking van de door LiefsLabel opgegeven textlinks, banners, content
h. Geen illegale content
i. Geen plaatsing door middel van pop-up windows voor klik campagnes alleen indien overleg
j. Geen aansporing tot het klikken op uitingen

Beëindiging

a. Deze overeenkomst is geldig voor 12 maanden en wordt steeds stilzwijgend verlengt met een periode van 12 maanden tenzij u 2 maanden voor het verlopen van het overeenkomst deze schriftelijk opzegt.
b. LiefsLabel kan de deelname van elke website zonder opgaaf van reden op elk gewenst moment
beëindigen.
4. LiefsLabel spreekt het tarief per gemaakt boeking af met de betreffende partner. Het starttarief bedraagt 10% van het commissie opbrengsten van LiefsLabel.
5. Het verwijderen of wijzigen van de aangeboden campagnes gaat ten aller tijden in overleg met LiefsLabel
6. LiefsLabel behoudt zich het recht om bepaalde affiliate partners te weigeren, bijvoorbeeld vanwege een niet serieus karakter van de ingevulde gegevens.
7. LiefsLabel zal voor dubbele bestellingen geen vergoeding uitkeren.
8. Partners van LiefsLabel krijgen hun eigen inloggegevens, zodat zij ten aller tijden de campagneresultaten online kunnen bekijken. De campagneresultaten zullen individueel, dus per aangesloten website, beschikbaar zijn. De gegevens die op website niveau zullen worden gerapporteerd zijn: aantal bezoekers via jou, aantal bestellingen, de omzet van LiefsLabel en de omzet van de bijbehorende Partner.
9. Partners van het affiliate programma krijgen een real-time overzicht van de gegenereerde respons en de bijbehorende omzet.
10. LiefsLabel zal maximaal 30 dagen na factuurdatum het verschuldigde bedrag overmaken.
11. LiefsLabel zal banners/tekstlinks beschikbaar stellen in diverse formaten.
12. Partners van affiliate programma kunnen zelf bepalen waar de banner(s) en/of tekstlinks in de website worden geplaatst. Tevens is het mogelijk om tussentijdse de positie van de banner(s) en/of tekstlinks te wijzigen. Vanzelfsprekend adviseert LiefsLabel de banners op een duidelijk zichtbare positie te plaatsen met het oog op een hogere respons, en dus hogere inkomsten.
13. Partners van LiefsLabel zijn niet gemachtigd de campagnegegevens aan derden te verstrekken, tenzijLiefsLabel hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
14. LiefsLabel is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden waardoor respons wordt gemist.
15. LiefsLabel kan zonder opgaaf van redenen aanmeldingen van potentiële Partners weigeren evenals bepaalde campagnes uitsluiten bij bepaalde Partners of bepaalde websites van een bestaande Partner weigeren.
16. Het intellectueel eigendom van de door LiefsLabel geproduceerde content, software, systemen en sjablonen ligt te allen tijde bij LiefsLabel.
17. Indien wordt geconstateerd dat er om welke reden dan ook wordt gefraudeerd dan zal zonder overleg uw account worden verwijderd en zal er aangifte worden gedaan bij de Politie te Leiden.
18. In geval van fraude in de breedste zin van het woord wat duidt op het vervalsen van respons, of het hacken van LiefsLabel affiliatesysteem dan zal er een boete worden opgelegd met de som van 500,- per poging!
19. LiefsLabel wenst voor de duur van deze overeenkomst geïnformeerd te worden over eventuele verbintenissen aangaande vergelijkbare online direct response campagnes.
20. De afwikkeling van een boeking vindt integraal bij LiefsLabel plaats. Bij zaken aangaande een gemaakte bestelling neemt de klant rechtstreeks contact op met LiefsLabel.
21. Op deze overeenkomst zijn tevens de algemene voorwaarden van LiefsLabel van kracht waarin ondermeer de aansprakelijkheid van LiefsLabel wordt beperkt/uitgesloten in het geval van schade als gevolg van onjuiste verwerking van de response en ondeugdelijke levering van de geboekte arrangementen.
22. LiefsLabel is niet in staat enige verantwoordelijkheid te nemen of te accepteren voor enige gevolgen veroorzaakt door het feit dat de website om wat voor reden dan ook voor enige tijd buiten werking was/is.
23. Mocht LiefsLabel failliet gaan, dan kan er door een affiliate geen aanspraak meer worden gemaakt op LiefsLabel met betrekking tot de behaalde verdiensten.

Hoe werkt het?

OPTIE 1) Standaard korting van 10% voor jouw klanten met jouw persoonlijke kortingscode. Deze is geldig t/m 31 december 2016. Geldig op alle producten.

OPTIE 2) Doorverwijzing in combinatie met kortingscode Je ontvangt 10-15% commissie per verkocht product via jouw unieke link. Wij hebben een profiel aangemaakt waar wij en jij 24/7 kunt zien hoeveel doorverwijzingen er zijn geweest via je website en hoeveel bestellingen er via of door jou zijn geplaatst.

Hoe meer verkopen, hoe hoger je percentage:
0-100 euro > 10%
100-250 euro > 11%
250-499 euro > 12%
500-749 euro > 13%
750-999 euro > 14%
> 1000 euro > 15%

> Genoemde bedragen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten
> Ontvangen commissie is exclusief btw en exclusief verzendkosten.
> Jouw commissie wordt per kwartaal (eerste maandag van januari, april, juli en oktober) uitbetaald.

Bestellingen

> Worden bij jou of bij je klant thuisbezorgd
> Binnen 48 uur ontvangt de klant en/of jij zijn digitale proef
> Elke dinsdag en donderdag worden de slingers gedrukt, elke woensdag en vrijdag verzonden
> Wij communiceren direct met jouw klant. En vallen jouw dus niet lastig, behalve als je dat wilt…

Promotie

> Optioneel kun je je logo op de slinger plaatsen
> Wij vinden het heel leuk om een foto van jouw mooie moment met ons product te ontvangen. Wij zetten jou en je foto dan in onze social media spotlight en op onze website. Met je naamsvermelding natuurlijk!
> Je kunt gebruik maken van onze stockfoto’s en deze plaatsen met onze naamsvermelding / doorlink (of je eigen doorlink). Vraag hier om toegang tot de dropbox-map.

Cadeautjes

Wij vinden het heel leuk als er bestellingen via jou binnenkomen en daar willen we je graag voor bedanken.
11% > Je ontvangt een kortingscode van 50% om een slinger voor eigen gebruik / promotie te bestellen.
12% > Je ontvangt een inspiratie mini-prikbord (moodboard).
13% > Je ontvangt 100x gepersonaliseerde LiefsFlyers
14% > Je ontvangt een setje van 10 kant en klare minislingers (met je eigen logo)
15% > We maken samen met jouw een thema speciaal in stijl van jou, je bedrijf of locatie. Jij bent de enige die dit thema kunt bestellen.

Praktische informatie

Je kunt inloggen via www.liefslabel.nl/liefspartner/
Je ontvangt je gebruikersnaam en wachtwoord
Je referral link is www.liefslabel.nl/liefsvan/gebruikersnaam

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]